Glutton® keiharde garanties

Algemene Garantie

De Glutton® Electric en Thermique worden gedekt door een totale garantie op onderdelen en arbeid, tegen alle fabricagefouten of functioneringsgebreken.

Erkenningen

Het Glutton® gamma voldoet aan de Europese EG-richtlijnen

Conformiteitscontrole

De Glutton® uitrustingen zijn door onafhankelijke bureaus gecertificeerd conform de veiligheids-, arbeidshygiëne- en EG-normen.

Honda erkenning

Het gebruik en de installatie van de Honda motor (voor de Glutton® Thermique) zijn getest en goedgekeurd door Honda Europe, die ons officieel zijn technische garantie heeft gegeven.